Klantenservice & Contact


Adres
Wijnpakkettenonline.nl
Breukelsestraat 12A           
5281 HD Boxtel          

KvK nummer: 55193862          
T : 0411-608881
E: info@wijnpakkettenonline.nl

Contact
Onze klantenservice is van maandag t/m zaterdag telefonisch bereikbaar van 08.00-18.00 uur op 0411-608881. U kunt ten allen tijden per email contact met ons opnemen. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een reactie.

Verkoopprijzen
De getoonde verkoopprijzen zijn inclusief 21% BTW.

Klachtenafhandeling
Indien u een klacht heeft kunt u deze e-mailen naar info@wijnpakkettenonline.nl. Binnen 24 uur nemen wij uw klacht in behandeling. U wordt hiervan per email op de hoogte gehouden. Ook is het mogelijk om te bellen met onze klantenservice 0411-608881. Wij zullen dan in overleg met u uw klacht bespreken en tot een oplossing komen. Ten allen tijden ontvangt u per email een ontvangstbevestiging van uw klacht.

Geschillen 
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product.

 

Meer weten over ons?